Медичний Центр «Інтерсоно» - абсолютна якість жіночого здоров’я!

0 800 305 911 безкоштовні дзвінки з телефонів усіх операторів України

intro3

У грудні плати за in vitro менше

На цю подію наші пацієнти чекають з таким же нетерпінням, як шопоголіки на «чорну п’ятницю». Але ними керує не бажання оволодіти новою річчю, про яку вже за тиждень не пам’ятатимуть. Наші пацієнти бажають дати світу нове життя. Тому ми з ними, тому підтримуємо їх.

Перше. З 1 по 31 грудня 2018 року в усіх центрах Medicover Fertility в Україні (у Львові, Дніпрі та Ужгороді) консультація репродуктолога для первинних пацієнтів надається безкоштовно.

Друге. Усі, кому показане лікування непліддя шляхом запліднення in vitro, гарантовано заплатять за цю процедуру менше 26 324грн. На скільки – визначає Фатум, щаслива рука, випадок. Купон із розміром «знижки» (1, 2, 5, 7, 10 чи 12 тисяч гривень) ви витягнете самі

Умови, звісно, є:

 1. знижки не сумуються;
 2. до програми запліднення invitro, на яку надається знижка, входять:
  • пункція фолікулів
  • інтрацитоплазматичне введення сперматозоїда
  • культивування ембріонів
  • перенос ембріонів;
 3. знижка враховується при оплаті повної вартості програми запліднення invitro (за мінусом знижки) одним чеком до 31 грудня 2018 року включно;
 4. інші послуги (аналізи, кріоконсервація, медикаменти тощо) оплачуються окремо і в повному обсязі;
 5. кількість купонів зі знижками обмежена; закінчаться купони – завершується акція.

Якщо ви чекали на цей передсвятковий місяць так само, як ми, – поспішайте здійснити свою мрію, подаруйте собі та світу нове життя.

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «У ГРУДНІ Плати за Invitro менше»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Організатор акції «У грудні плати за in vitro менше» (надалі – Акція): Приватне підприємство «Медичний центр «Інтерсоно». Адреса місцезнаходження  – м. Львів, вул. Антоновича, 102  (надалі – Медичний центр).

1.2. Допоміжні репродуктивні технології (далі - ДРТ) - методики лікування безпліддя, за яких маніпуляції з репродуктивними клітинами, окремі або всі етапи підготовки репродуктивних клітин, процеси запліднення і розвитку ембріонів до перенесення їх у матку пацієнтки здійснюються в умовах in vitro;

1.3. in vitro - техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом.

1.4. Офіційні правила акції «У ГРУДНІ ПЛАТИ ЗА IN VITRO МЕНШЕ» (далі -Офіційні правила акції) - правила акції, що визначають умови, строк та порядок проведення акціїї  метою якої є збільшення зацікавленності пацієнтів Медичного центру в програмі in vitro.

1.5. Купон – документ на паперовому носії, що відображає суму на яку надається знижка згідно Умов даних Офіційні правила акції.

2. ТЕРМІН ДІЇ ТА ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Період дії Акції: 01.12.2018 р. до 31.12.2018 р. (включно) (надалі – Період акції).

2.2. Акція проводиться наступних структурних підрозділах Медичного центру, а саме:

   - ПП «Медичний центр «Інтерсоно» за адресою: м. Львів, вул. Антоновича, 102

   - Філія ПП «Медичний центр «Інтерсоно» - «Жіноча консультація № 1 м. Ужгород» за адресами: м. Ужгород, пл. Ш. Петефі, буд. 28 (4 поверх)

   - Філія ПП «Медичний центр «Інтерсоно» -« Жіноча консультація № 2 м. Дніпро» за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, 9.

3. УЧАСТЬ В АКЦІЇ

3.1. Учасником акції можуть бути: повнолітні громадяни України: пара (жінка та чоловік) чи одинока жінка, яким лікар Медичного центру призначив лікування з метою застосування методів ДРТ шляхом запліднення in vitro (надалі – Учасники акції).

3.2. Учасник Акції може взяти участь в Акції тільки один раз за Період дії акції.

3.3. Акція не поширюється на програми сурогатного материнства та донаційні програми Медичного центру.

3.4. Ці Офіційні правила акції — основний документ і підтвердження договірних взаємовідносин між Медичним центром та Учасником щодо участі в Акції. Учасник приймає умови цих Офіційних правил акції, фактично беручи участь в Акції. Учасник бере участь в Акції добровільно, безумовно та в повному обсязі, що за своїми правовими наслідками є укладення письмового договору в розумінні частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

3.5. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», Учасник Акції дає згоду на надання Медичному центру своїх персональних даних (власником бази яких є Медичний центр), а саме: прізвища, ім’я, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, місця реєстрації проживання, даних сімейного стану, свого зображення, серію та номер паспорта громадянина України, дату й найменування органу, що видав паспорт громадянина України. Опрацювання персональних даних Учасника Акції здійснюють відповідно до законодавства України. Учасник Акції надає Медичному центру право на опрацювання його персональних даних із метою забезпечення участі в Акції. Термін використання наданих персональних даних — безстроковий. Учасник Акції гарантує й несе відповідальність за те, що надані ним персональні дані, є добровільно наданими.

4. УМОВИ АКЦІЇ

4.1. Умовами участі в акції є:

- звернення Учасника Акції до Медичного центру за консультацією до репродуктолога щодо участі в програмі запліднення in vitro. Для Учасника Акції консультація репродуктолога – безкоштовна;

- підписання необхідних для участі у програмі документів (договір, згоду тощо);

- оплати повної вартості послуги – «перенос ембріонів в порожнину матки» в розмірі 7890, 00 грн.

- проведення всіх обстеження, рекомендовані лікарем, для участі у програмі in vitro - виключно в закладах Медичного центру, зазначених у п. 2.2. даним Офіційних правил акції.

4.2 У Період дії акції її Учасник беруть участь у розіграші купонів зі знижкою на програму запліднення in vitro методом витягування купона на осліп. При цьому один Учасник акції може витягнути лише один купон. Учасник акції, що витягнув купон на знижку стає її Переможцем.

4.3. В Акції беруть участь Купони з такими номіналами знижки: 1000 грн., 2000 грн., 5000 грн., 7000 грн., 10000 грн., 12000 грн.

4.4. Переможець Акції отримує можливість використати Купон на знижку для зменшення загальної вартості наступних маніпуляцій, що включаються в програму запліднення in vitro, зокрема:

 • пункцію фолікулів та аспірацію ооцитів;
 • інтрацитоплазматичне введення одного сперматозоїда ICSI 1-10 яйцеклітин;
 • культивування яйцеклітин та ембріонів людини;

4.5. Знижка, яка вказана в купоні, може бути використана для зменшення вартості програми  in vitro та діє за умови оплати  повної вартості програми запліднення in vitro, яка становить 26 324 грн. (за мінусом знижки, вказаної в п.4.4.)  до 31.12.2018 р. включно.

4.6. Оплата вказана в п.4.5. даним Офіційних правил акції, може бути здійснені готівкою в касу одного із підрозділів Медичного центру, вказаних в п.2.2. даним Офіційних правил акції, або безготівковим шляхом за наступними банківським реквізитами: п/р №__________, в _________банку, код банку______________.

4.6. Переможець Акції,  має можливість розпочати лікування за програмою in vitro протягом одного календарного місяця від дати оплати (дати вказаної в розрахунковому документі, підтверджуючому факт оплати).

4.7. Якщо під час Акції лікар призначає додаткові обстеження, які не входять у перелік послуг, зазначених у п. 4.4. даним Офіційних правил акції, Переможець акції оплачує додатково. За медикаменти, які лікар призначає у Період акції Переможець Акції оплачує додатково.

5. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ

5.1. Інформування про Офіційні правила акції здійснюється шляхом їх розміщення у Кутках споживачів закладів Медичного центру, зазначених у п. 2.2. даним Офіційних правил акції та на сайтах Медичного центру: www.intersono.ua та www.medicover.com.ua.

5.2. Інформація щодо умов Акції надається за єдиним номером телефону контакт-центру Медичного центру: 0 800 305 911 (безкоштовно в Україні) з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 19:00 год. та у суботу з 09:00 до 19:00 год.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Знижка що надається Купоном не сумується з жодними іншими знижкам.

6.2. Кошти, оплачені Переможцем Акції в рамках Акції не повертаються Переможцям.

6.3. Своєю участю в Акції, а саме фактом оплати,  кожен Учасник акції свідчить та підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Офіційними правилами акції, буде їх дотримуватись та зобов’язується їх виконувати, а також що він ознайомлений з правилами обробки та зберігання його персональних даних.

6.4. Організатор Акції залишає за собою право вносити зміни в її умови шляхом попереднього повідомлення шляхом розміщення оновленої інформації щодо її умов в місцях, вказаних в п. 5.1 даних Офіційними правилами акції.

 

search

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

facebook-widget

Developed in conjunction with Ext-Joom.com